Γενική έννοια Βιοκλιματικής

Βιοκλιματικό σπίτι έχουμε όταν χρησιμοποιούμε όσο το δυνατόν λιγότερα ενεργοβόρα στοιχεία για να πετύχουμε τη μέγιστη δυνατή ψύξη –θέρμανση με τη λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια . Η ποιότητα ζωής σε ένα βιοκλιματικό σπίτι δε συγκρίνεται με αυτήν του συμβατικού. Είναι ένα σπίτι σαν όλα τα άλλα, αλλά τελείως διαφορετικό. Με τη κατασκευή ενός βιοκλιματικού σπιτιού έχουμε οικονομία στη θέρμανση –ψύξη και συνεπώς μείωση των λογαριασμών που φτάνει στο 70%.           

Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός είναι το κλειδί στην εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και σε ένα καθαρό περιβάλλον χωρίς ρύπους.

Βασικές αρχές ενός βιοκλιματικού σπιτιού είναι ότι:

Χρησιμοποιεί μόνο παθητικά συστήματα ψύξης - θέρμανσης, διατηρεί τη βασική αρχή του σωστού προσανατολισμού ώστε να αξιοποιούνται κατάλληλα όλες οι πλευρές του και το σημαντικότερο είναι τα δομικά υλικά που θα χρησιμοποιηθούν. Η σωστή μόνωση είναι ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλίσουμε τη μείωση των θερμικών απωλειών το χειμώνα και τη μείωση της εσωτερικής θερμοκρασίας το καλοκαίρι.

 

Search