ΙΣΟΓΕΙΕΣ ΜΕ ΣΟΦΙΤΑ

Ισόγεια κατοικία με σοφίτα συνολικής επιφάνειας 90m2

Ισόγεια κατοικία με σοφίτα συνολικής επιφάνειας 100m2

Ισόγεια κατοικία με σοφίτα συνολικής επιφάνειας 135m2

Ισόγεια κατοικία με σοφίτα συνολικής επιφάνειας 142m2

Ισόγεια κατοικία με σοφίτα συνολικής επιφάνειας 205m2

Ισόγεια κατοικία με σοφίτα συνολικής επιφάνειας 273m2