ΙΣΟΓΕΙΕΣ

Τα παρακάτω σχέδια αποτελούν απλά και μόνο προτάσεις της ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ.
Η κάθε κατοικία της ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ σχεδιάζεται με γνώμονα τις ανάγκες σας αλλα και τις ανάγκες του οικοπέδου σας και αποτελεί ένα μοναδικό αρχιτεκτονικό σχέδιο.

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 46m2

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 56m2

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 58m2

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 60m2

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 68m2

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 70m2

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 72m2

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 75m2

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 80m2

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 83m2

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 85m2

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 85m2

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 85m2

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 90m2

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 92m2

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 93m2

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 100m2

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 100m2

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 160m2

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 180m2