Η ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ECO ENERGY

Τοιχίο θερμομόνωσης, ηχομόνωσης και υγρομόνωσης τεχνολογίας Eco Energy ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ 26 εκ. με συντελεστή θερμοπερατότητας: U = 0,20 W/m2K.

Η τοιχοποιία της Eco Energy συντίθεται από τα καλύτερα οικοδομικά υλικά και με τις πιο ενδεδειγμένες κατασκευαστικές προδιαγραφές.

Με βασικά κριτήρια το κόστος αλλά και την ενεργειακή ανεξαρτησία απολαμβάνετε ένα σπίτι σύγχρονης, πράσινης δόμησης με σχεδόν μηδαμινές ανάγκες συντήρησης και κόστους χρήσης.

Επιτυγχάνουμε μείωση κατανάλωσης ενέργειας έως και 80% σε σχέση με μια συμβατική τοιχοποιία.

Η ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ECO ENERGY ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΑΚ, ΕΙΝΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ, ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ PASSIVE ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ

Τοιχίο θερμομόνωσης ηχομόνωσης και υγρομόνωσης τεχνολογίας PASSIVE ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ 38εκ. με συντελεστή θερμοπερατότητας: U = 0,09 W/m2K
Scroll Up