Η ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ

Τοιχίο θερμομόνωσης, ηχομόνωσης και υγρομόνωσης τεχνολογίας Eco Energy ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ με συντελεστή θερμοπερατότητας: U = 0,20 W/m2K.

Η τοιχοποιία της Eco Energy συντίθεται από τα καλύτερα οικοδομικά υλικά και με τις πιο ενδεδειγμένες κατασκευαστικές προδιαγραφές.

Με βασικά κριτήρια το κόστος αλλά και την ενεργειακή ανεξαρτησία απολαμβάνετε ένα σπίτι σύγχρονης, πράσινης δόμησης με σχεδόν μηδαμινές ανάγκες συντήρησης και κόστους χρήσης.

Επιτυγχάνουμε μείωση κατανάλωσης ενέργειας έως και 80% σε σχέση με μια συμβατική τοιχοποιία.

Η ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ECO ENERGY ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΑΚ, ΕΙΝΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ, ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ.

Τοποθετήστε το ποντίκι πάνω σε κάθε υλικό, για να δείτε λεπτομερή περιγραφή.

Τοιχίο θερμομόνωσης ηχομόνωσης και υγρομόνωσης τεχνολογίας PASSIVE ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ με συντελεστή θερμοπερατότητας: U = 0,09 W/m2K

Τοποθετήστε το ποντίκι πάνω σε κάθε υλικό, για να δείτε λεπτομερή περιγραφή.