ΤΡΙΩΡΟΦΕΣ

Τριώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 130m2

Τριώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 142m2

Τριώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 170m2

Τριώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 170m2

Τριώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 217m2

Τριώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 250m2

Τριώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 310m2