ΤΡΙΩΡΟΦΕΣ

Τα παρακάτω σχέδια αποτελούν απλά και μόνο προτάσεις της ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ.
Η κάθε κατοικία της ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ σχεδιάζεται με γνώμονα τις ανάγκες σας αλλα και τις ανάγκες του οικοπέδου σας και αποτελεί ένα μοναδικό αρχιτεκτονικό σχέδιο.

Τριώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 130m2

Τριώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 142m2

Τριώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 170m2

Τριώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 170m2

Τριώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 217m2

Τριώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 250m2

Τριώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 310m2