ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες

σχεδίασης, μελέτης, ανακατασκευής και ανακαίνισης του χώρου σας.

Δημιουργούμε με βάση:
• Την Κατασκευαστική Ασφάλεια
• Την Υψηλή ποιότητα σε οικοδομικά υλικά και παροχή υπηρεσιών
• Τη καλύτερη ενεργειακή απόδοση του χώρου
• Την αρμονία του χώρου με το περιβάλλον του
• Τον βιοκλιματικό Σχεδιασμό
• Την αισθητική και τον καλαίσθητο σχεδιασμό

service12