Παρουσιάσεις 3D Κατοικιών

Τα παρακάτω video αποτελούν παρουσιάσεις αρχιτεκτονικών σχεδίων της ενότητας σχέδια κατοικιών της εταιρείας Ανδρουλάκης. Η κάθε κατοικία σχεδιάζεται με γνώμονα τις ανάγκες σας αλλά και τις ανάγκες του οικοπέδου σας και αποτελούν ένα μοναδικό αρχιτεκτονικό σχέδιο

Παρουσίαση κατοικίας Τ-361

Τριώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 361,00τμ

Κωδ: Τ-361

Παρουσίαση κατοικίας Τ-269

Τριώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 269,45τμ

Κωδ: Τ-269

Παρουσίαση κατοικίας Δ-243

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 243,91τμ

Κωδ: Δ-243

Παρουσίαση κατοικίας Ι.Σ-232

Ισόγεια κατοικία με σοφίτα συνολικής επιφάνειας 232,47τμ

Κωδ: Ι.Σ-232

Παρουσίαση κατοικίας Δ-367

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 367,23τμ

Κωδ: Δ-367

Παρουσίαση κατοικίας Δ-202

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 202,22τμ

Κωδ: Δ-202

Παρουσίαση κατοικίας Δ-160

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 160,12τμ

Κωδ: Δ-160

Παρουσίαση κατοικίας Δ-189

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 189,82τμ

Κωδ: Δ-189

Παρουσίαση κατοικίας Δ-322c

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 322,00τμ

Κωδ: Δ-322

Παρουσίαση κατοικίας Τ-349

Τριώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 349,40τμ

Κωδ: Τ-349

Παρουσίαση κατοικίας Δ-197

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 197,71τμ

Κωδ: Δ-197

Παρουσίαση κατοικίας Δ-161

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 161,30τμ

Κωδ: Δ-161

Παρουσίαση κατοικίας Δ-183

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 183,09τμ

Κωδ: Δ-183

Παρουσίαση κατοικίας I-132c

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 132,20τμ

Κωδ: I-132c

Παρουσίαση κατοικίας Ι-95

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 95,36τμ

Κωδ: I-95

Παρουσίαση κατοικίας Δ-167b

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 167,00τμ

Κωδ: Δ-167b

Παρουσίαση κατοικίας Δ-141

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 141,57τμ

Κωδ: Δ-141

Παρουσίαση κατοικίας Δ-174

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 174,16τμ

Κωδ: Δ-174

Παρουσίαση κατοικίας Δ-113

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 113,20τμ

Κωδ: Δ-113

Παρουσίαση κατοικίας Δ-139b

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 139,95τμ

Κωδ: Ι-139b

Παρουσίαση κατοικίας I-63

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 63,00τμ

Κωδ: I-63

Παρουσίαση κατοικίας Δ-146c

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 146,00τμ

Κωδ: Δ-146c

Παρουσίαση κατοικίας I-97h

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 97,00τμ

Κωδ: Ι-97h

Παρουσίαση κατοικίας Δ-145

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 145,57τμ

Κωδ: Δ-145

Παρουσίαση κατοικίας Δ-155

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 155,00τμ

Κωδ: Δ-155

Παρουσίαση κατοικίας Δ-78

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 78,72τμ

Κωδ: Δ-78

Παρουσίαση κατοικίας Δ-158

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 158,00τμ

Κωδ: Δ-158

Παρουσίαση κατοικίας I-153

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 153,47τμ

Κωδ: I-153

Παρουσίαση κατοικίας Δ-254

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 254,72τμ

Κωδ: Δ-254

Παρουσίαση κατοικίας Δ-150b

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 150,90τμ

Κωδ: Δ-150b