Επίσκεψη Εργοταξίων της Ανδρουλάκης

Επίσκεψη Εργοταξίων της Ανδρουλάκης Η Ανδρουλάκης επιθυμεί να καταστήσει προσβάσιμη την κατασκευαστική της δραστηριότητα ανοίγοντας το φωτογραφικό αρχείο του 2019 και παρέχοντας την δυνατότητα σε όσους επιθυμούν να χτίσουν το δικό τους σπίτι και να συνεργαστούν με την εταιρεία μας, να επισκεφτούν τα εργοτάξια των σπιτιών που βρίσκονται σε εξέλιξη. Χτίζουμε και Χτίζουμε μαζί.

Έναρξη Εργασιών Δομικού Έργου Διώροφης Βιοκλιματικής Κατοικίας Με Σοφίτα πλησίον Mall Αμαρουσίου

Έναρξη Εργασιών Δομικού Έργου Διώροφης Βιοκλιματικής Κατοικίας Με Σοφίτα πλησίον Mall Αμαρουσίου Έργο: Διώροφη κατοικία με σοφίτα και με υπόγειο συμβατικό πλησίον Mall Αμαρουσίου Τρόπος Δόμησης: Προκατασκευή Από ξύλινο Φέροντα Οργανισμό  Εμβαδόν: 130 m2 και 60 m2 υπόγειο συμβατικό Κατάσταση Έργου: Εν εξελίξει Ημερομηνία Έναρξης Εργασιών: 25 Ιουλίου Εκτιμώμενες Κατασκευαστικές μέρες: 90 Επίσκεψη Εργοταξίου: Κατόπιν ραντεβού