ΔΑΝΕΙΟ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Η εταιρεία μας είναι σε θέση να αναλαμβάνει

την διαδικασία δανειοδότησης της κατοικίας σας με παράλληλη άμεση ενημέρωση και καθοδήγηση. Μπορείτε να μάθετε άμεσα εντός μιας εργάσιμης εάν δικαιούστε ή όχι στεγαστικό δάνειο.

service14

Βγάλτε το δάνειο της κατοικίας σας ή του οικοπέδου με:
• Απαλλαγή από τη γραφειοκρατία
• Τη δυνατότητα σύγκρισης επιτοκίων
• Τη δυνατότητα επίτευξης ευνοϊκότερων όρων
• Με απλοποίηση των διαδικασιών
• Ελαχιστοποίηση Χρόνων
• Συνεχής ενημέρωση
• Επιτόκιο από 2,8%
• Και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση