ΚΗΠΟΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αναλαμβάνουμε:

• Τη μελέτη εξωτερικού χώρου
• Τη δημιουργία κήπου και την εγκατάσταση φυτών
• Τον καθαρισμό του οικόπεδου από φυτά
• Την κοπή δέντρων
• Την εγκατάσταση αυτόματου ποτίσματος

service8