Ισόγειες κατοικίες

86m2 και 93m2

Ισόγειες με σοφίτα κατοικίες

142m2

Διώροφες κατοικίες

102m2 και 110m2

Διώροφες με σοφίτα κατοικίες

190m2

Πολυώροφες κατοικίες

142m2