Ισόγειες κατοικίες

55m2, 85m2 και 100m2

Ισόγειες με σοφίτα κατοικίες

90m2 και 135m2

Διώροφες κατοικίες

85m2

Διώροφες με σοφίτα κατοικίες

190m2

Πολυώροφες κατοικίες

130m2

Scroll Up