Ταράτσα

Στην περίπτωση ταράτσας έχετε την επιλογή βατού δώματος ή και μη βατού δώματος.

Δείτε εδώ αναλυτικά το σύστημα θερμoπρόσοψης της ταράτσας.