Έναρξη Εργασιών Δομικού Έργου Διώροφης Βιοκλιματικής Κατοικίας Με Σοφίτα πλησίον Mall Αμαρουσίου

Έργο: Διώροφη κατοικία με σοφίτα και με υπόγειο συμβατικό πλησίον Mall Αμαρουσίου

Τρόπος Δόμησης: Προκατασκευή Από ξύλινο Φέροντα Οργανισμό 

Εμβαδόν: 130 m2 και 60 m2 υπόγειο συμβατικό

Κατάσταση Έργου: Εν εξελίξει

Ημερομηνία Έναρξης Εργασιών: 25 Ιουλίου

Εκτιμώμενες Κατασκευαστικές μέρες: 90

Επίσκεψη Εργοταξίου: Κατόπιν ραντεβού