Διώροφες κατοικίες

1

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 102m2

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 110m2