ΔΙΩΡΟΦΕΣ

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 85m2

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 95m2

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 100m2

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 100m2

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 102m2

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 104m2

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 108m2

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 110m2

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 111m2

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 112m2

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 119m2

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 120m2

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 122m2

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 123m2

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 125m2

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 127m2

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 129m2

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 131m2

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 132m2

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 135m2

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 136m2

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 137m2

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 139m2

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 143m2

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 146m2

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 150m2

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 160m2

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 165m2

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 168m2

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 175m2

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 200m2

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 245m2

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 250m2