ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ

ΤΡΟΠΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ: ICF    ΕΜΒΑΔΟΝ: 207m2

ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ

Τρόπος Δόμησης:  ICFSmartForm 

Εμβαδόν:127m2και 80m2υπόγειο 

Κατάσταση:  Αποπερατωμένη 

Περίοδος κατασκευής:  10 Απριλίου – 7 Ιουνίου 

1 1 2
2 10
ΕΚΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΕΞΥΓΕΙΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

 

 

24 3
25 3
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΚΑΣ
ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΛΟΥΠΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΙΧΙΩΝ

 

 

Previous
Next
27 2
ΜΑΝΔΥΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΣΟΠΑΤΩΜΑΤΟΣ
31 4
Previous
Next
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ ΜΕΣΟΠΑΤΩΜΑΤΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ ΚΑΛΟΥΠΩΜΑΤΩΝ ICF

 

 

Previous
Next
Previous
Next
ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΥΚΤΟΒΑΜΒΑΚΑ ΤΗΣ KANUF
48 2
Previous
Next
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ ΗΜΙΤΕΛΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
3D ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

 

 

494