ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ

ΤΡΟΠΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ: ICF    ΕΜΒΑΔΟΝ: 207m2

ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ

Τρόπος Δόμησης:  ICFSmartForm 

Εμβαδόν:127m2και 80m2υπόγειο 

Κατάσταση:  Αποπερατωμένη 

Περίοδος κατασκευής:  10 Απριλίου – 7 Ιουνίου 

1 1 2
2 10
ΕΚΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΕΞΥΓΕΙΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

 

 

24 3
25 3
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΚΑΣ
ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΛΟΥΠΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΙΧΙΩΝ

 

 

Previous slide
Next slide
27 2
ΜΑΝΔΥΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΣΟΠΑΤΩΜΑΤΟΣ
31 4
Previous slide
Next slide
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ ΜΕΣΟΠΑΤΩΜΑΤΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ ΚΑΛΟΥΠΩΜΑΤΩΝ ICF

 

 

Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide
ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΥΚΤΟΒΑΜΒΑΚΑ ΤΗΣ KANUF
48 2
Previous slide
Next slide
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ ΗΜΙΤΕΛΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
3D ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

 

 

494