ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΟΦΙΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ

ΤΡΟΠΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ: ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ   ΕΜΒΑΔΟΝ: 190m2

ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΟΦΙΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ

Τρόπος Δόμησης: Προκατασκευή Από ξύλινο Φέροντα Οργανισμό 

Εμβαδόν: 130 m2 και 60 m2 υπόγειο 

Κατάσταση Έργου: Εν εξελίξει

Ημερομηνία Έναρξης Εργασιών: 25 Ιουλίου

Εκτιμώμενες Κατασκευαστικές μέρες: 90

Επίσκεψη Εργοταξίου: Κατόπιν ραντεβού

2 1 1
21 3
ΑΡΧΙΚΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
22 3
Previous slide
Next slide
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΕΚΣΚΑΦΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

 

 

Previous slide
Next slide
35 1
ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ

 

 

36 1
Previous slide
Next slide
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΕΩΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ