ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΟΦΙΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ

ΤΡΟΠΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ: ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ   ΕΜΒΑΔΟΝ: 190m2

ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΟΦΙΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ

Τρόπος Δόμησης: Προκατασκευή Από ξύλινο Φέροντα Οργανισμό 

Εμβαδόν: 130 m2 και 60 m2 υπόγειο 

Κατάσταση Έργου: Εν εξελίξει

Ημερομηνία Έναρξης Εργασιών: 25 Ιουλίου

Εκτιμώμενες Κατασκευαστικές μέρες: 90

Επίσκεψη Εργοταξίου: Κατόπιν ραντεβού

ΑΡΧΙΚΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
Previous
Next
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΕΚΣΚΑΦΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

 

 

Previous
Next
ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ

 

 

Previous
Next
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΕΩΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ