Επίσκεψη Εργοταξίων της Ανδρουλάκης

Η Ανδρουλάκης επιθυμεί να καταστήσει προσβάσιμη την κατασκευαστική της δραστηριότητα ανοίγοντας το φωτογραφικό αρχείο του 2019 και παρέχοντας την δυνατότητα σε όσους επιθυμούν να χτίσουν το δικό τους σπίτι και να συνεργαστούν με την εταιρεία μας, να επισκεφτούν τα εργοτάξια των σπιτιών που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Χτίζουμε και Χτίζουμε μαζί.