ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ZERO ENERGY ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Πόλεις Πλήρους Ενεργειακής Ανεξαρτησίας

Ένα έργο της architecture 2030

Επισκεφτήκαμε το Lancaster της Καλοφόρνια, την πρώτη ενεργειακά ανεξάρτητη πόλη στο κόσμο! Στα πλαίσια αυτά γνωρίσαμε τους στόχους και την κοινωνική υπόσταση της architecture 2030 αλλά και ενσωματώσαμε το ZERO TOOL στα δομικά μας συστήματα.

architecture 2030

Η εταιρεία architecture 2030 είναι μη κερδοσκοπικός ανεξάρτητος οργανισμός ο οποίος και ιδρύθηκε έπειτα από την κρίση της κλιματικής αλλαγής το 2002.

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ 2030

Στόχος: Όλα τα νέα κτήρια, έργα και μεγάλης κλίμακας ανακαινίσεις θα έχουν μηδαμινή εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα κατά το έτος 2030.

Η architecture 2030 σκοπεύει στη μηδαμινή συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα που προκαλείται από την αστική κατασκευαστική δραστηριότητα.

Στόχος είναι η δημιουργία πόλεων με μηδαμινές ενεργειακές απαιτήσεις συνδυάζοντας τη σύγχρονη πράσινη προκατασκευασμένη δόμηση βαρέως τύπου με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η αστική κατασκευαστική ανάπτυξη είναι υπεύθυνη για το 75 % της ετήσια εκπομπής ρύπων διοξειδίου του άνθρακα. Η εκμηδένιση αυτού του είδους εκπομπών είναι και το κλειδί για να αντιστρέψουμε τη περιβαλλοντολογική αλλαγή αλλά και να επιτύχουμε τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού.

H architecture 2030 κατέθεσε ως αίτημα στην παγκόσμια αρχιτεκτονική και κατασκευαστική κοινότητα την υιοθέτηση των παρακάτω στόχων:

Όλα τα νέα κτήρια και οι μεγάλες σε μέγεθος ανακαινίσεις να έχουν ως στόχο ενεργειακή κατανάλωση 70% χαμηλότερη από το μέσο επίπεδο ενεργειακής κατανάλωσης που υφίστανται στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή χώρα.

Αντίστοιχα κάθε χρόνο μια δεδομένη γεωγραφική περιοχή, θα ανακατασκευάζεται έτσι ώστε να συναντήσει τα επιθυμητά αποτελέσματα μείωσης ενεργειακών απαιτήσεων.

Η μείωση του επιπέδου εκμετάλλευσης ορυκτών καυσίμων μέσω της κατασκευής σύγχρονων κτηρίων και μεγάλων ανακαινίσεων θα αυξηθεί κατά:

  • 80% το 2020
  • 90% το 2025
  • Απόλυτη εκμηδένιση της χρήσης ορυκτών καυσίμων κατά το έτος 2030

Αυτοί οι στόχοι επιτυγχάνονται με την εφαρμογή πράσινης προκατασκευασμένης δόμησης από ξύλινο φέροντα οργανισμό και όχι μόνο αλλά και με την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε θέρμανση και ψύξη.

Ήδη η παγκόσμια κοινότητα έχει προσαρμοστεί , με τη κατασκευή προκατασκευασμένων ενεργειακών –βιοκλιματικών σπιτιών να φτάνει στο 70% της συνολικής κατασκευαστικής παραγωγής.

Η νέα στρατηγική σχεδιασμού που θα ταυτιστεί με τον 22 αιώνα εγκαταλείπει την συμβατική ρυπογόνα και ενεργοβόρα δόμηση και προσανατολίζεται σε μοντέρνες αντισεισμικές κατοικίες χαμηλών ενεργειακών απαιτήσεων.

Η κλασική συμβατική δόμηση δε (τούβλινο σπίτι) έχει εγκαταλειφθεί πλήρως ως μια κατασκευή επιρρεπής σε σεισμικές δονήσεις και έχει εγκατασταθεί από σπίτια ICF (Insulated Concrete Form).

Σπίτια δηλαδή μονολιθικά, αντισεισμικά κατασκευασμένα εξολοκλήρου από μασίφ μπετόν τα οποία και αποτελούν παραδείγματα της εξαιρετικής εξελεγκτικής πορείας που έχει υποστεί η αστική αρχιτεκτονική το τελευταίο μισό αιώνα.

Δείτε εδώ την τεχνολογία ICF Ανδρουλάκης

Η Ανδρουλάκης από τη πλευρά της έχει υιοθετήσει την στρατηγική της architect 2030 ενσωματώνοντας στην μελέτη των δομικών της συστημάτων το εργαλείο ZERO TOOL.

(https://zerotool.org/)

Μέσω του ZERO TOOL ελέγχουμε εάν το δομικό έργο μας πληροί τις προϋποθέσεις και συμμορφώνεται με τους κανονισμούς που έχει θέσει η παγκόσμια κατασκευαστική κοινότητα και το Αμερικάνικο Ινστιτούτο Αρχιτεκτόνων.

Εισάγοντας στο σύστημα τις προδιαγραφές του δομικού έργου γνωρίζουμε κατά προσέγγιση τις ετήσιες ενεργειακές απαιτήσεις της οικίας και αξιολογούμε την απόδοση των ενεργειακών μας συστημάτων . Τα αποτελέσματα του εργαλείου επί το σύνολο των έργων μας βοηθάει να διεκπεραιώνουμε μια εξαμηνιαία μελέτη με αντικείμενο αυτής την αναδιάρθρωση και βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας της Ανδρουλάκης.

Πρακτική της εταιρείας είναι η συμμόρφωση και ευθυγράμμιση των στόχων της με τις νέες απαιτήσεις της Συμφωνίας του Παρισιού περί κλιματικής αλλαγής.

Οι συντελεστές αποδοτικότητας των έργων μας υπερκαλύπτουν τις μέχρι τώρα απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στόχος μας πλέον είναι να δημιουργούμε κατοικίες μοντέρνες με κύριο μέλημα μας να ακολουθήσουμε την εξελικτική πορεία της μοντέρνας αρχιτεκτονικής του 21ου αιώνα.