Η κατοικία Ανδρουλάκης

Ένα ζεστό σπίτι το χειμώνα. Ένα δροσερό σπίτι το καλοκαίρι
Τα πλεονεκτήματα της κατοικίας ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ

Οι κατοικίες Ανδρουλάκης είναι κατοικίες φτιαγμένες από πιστοποιημένα οικολογικά υλικά εναρμονισμένα με τις Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Σχεδιάζουμε έτσι ώστε να λαμβάνουμε υπόψη όλα τα επιμέρους σημαντικά θέματα, από την αεροστεγανότητα έως τη μόνωση, τις υγρές οδούς, τις ψυχρές γέφυρες και την ενσωματωμένη ενέργεια. 

Αυτά τα δεδομένα σε συνδυασμό με το σχήμα και την τοποθεσία του τοίχου, του δαπέδου και της στέγης, λαμβάνουμε υπόψη  ώστε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον καθαρού, φρέσκου αέρα χωρίς σκόνη, αλλεργιογόνα, υγρασία και μούχλα. Ένα πραγματικά οικολογικό υγιεινό σπίτι. 

Υλικά και τεχνογνωσία, μαζί αποτελούν τα δύο συστατικά για τη δημιουργία μιας πραγματικά σύγχρονης υγιεινής, άνετης κατοικίας. 

Για κάθε κατοικία ξεχωριστά που σχεδιάζουμε και υλοποιούμε γίνεται μελέτη στατικής επάρκειας , εικονική σεισμική προσομοίωση και καταπόνηση της κατασκευής, σύμφωνα πάντα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές και κανονισμούς. 

Δυστυχώς στον Ελλαδικό χώρο η μόνη φυσική σεισμική τράπεζα που υπάρχει στο πολυτεχνείο δεν μπορεί να φιλοξενήσει κατασκευή μεγαλύτερη του ενός δωματίου. Επομένως ότι πείραμα λάβει χώρο σε αυτή στην ουσία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. 

Για αυτό το λόγο ως εταιρεία έχουμε επιλέξει στο τομέα της σεισμικής ανάλυσης να εγκαταστήσουμε εικονικό προσομοιωτή σεισμικού πειράματος ο οποίος βασίζεται σε Αμερικάνικη Τεχνολογία και προσομοιώνει δομικά έργα εξαιρετικού μεγέθους  σε κατάσταση σεισμικής δόνησης. 

 • Στόχος της Παγκόσμιας αρχιτεκτονικής κοινότητας είναι  όλα τα νέα κτήρια, έργα και μεγάλης κλίμακας ανακαινίσεις  να  έχουν μηδαμινή εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα κατά το έτος 2030. Κύριος εκπρόσωπος και πρωταγωνιστής των νέων κατασκευαστικών δεδομένων είναι η architect 2030. Ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός αρχιτεκτόνων και μηχανικών ο οποίος σκοπεύει στη μηδαμινή συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα που προκαλείται από την αστική κατασκευαστική δραστηριότητα . Τι σημαίνει αυτό πρακτικά: 

  Δημιουργία πόλεων πλήρους ενεργειακής ανεξαρτησίας στηριζόμενη στην αντισεισμική προκατασκευασμένη δόμηση από ξύλινο φέροντα οργανισμό και από μεταλλικό φέροντα οργανισμό σε συνδυασμό με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

  Η Ανδρουλάκης έχει υιοθετήσει την στρατηγική της architect 2030 ενσωματώνοντας στην μελέτη των δομικών της συστημάτων το εργαλείο ZERO TOOL. 

  “zerotool.org”

  Μέσω του ZERO TOOL ελέγχουμε εάν το δομικό έργο μας πληροί τις προϋποθέσεις και  συμμορφώνεται με τους κανονισμούς που έχει θέσει η παγκόσμια κατασκευαστική κοινότητα και το Αμερικάνικο Ινστιτούτο Αρχιτεκτόνων. 

  Εισάγοντας στο σύστημα τις προδιαγραφές του δομικού έργου γνωρίζουμε κατά προσέγγιση τις ετήσιες ενεργειακές απαιτήσεις  της οικίας και αξιολογούμε την απόδοση των ενεργειακών μας συστημάτων . Τα αποτελέσματα του εργαλείου επί το σύνολο των έργων μας βοηθάει να διεκπεραιώνουμε μια εξαμηνιαία μελέτη με αντικείμενο αυτής  την αναδιάρθρωση και βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας της Ανδρουλάκης. 

   Πρακτική της εταιρείας  είναι η  συμμόρφωση και ευθυγράμμιση των στόχων της με τις νέες απαιτήσεις της Συμφωνίας του Παρισιού περί κλιματικής αλλαγής.  

  Οι συντελεστές αποδοτικότητας των έργων μας υπερκαλύπτουν τις μέχρι τώρα απαιτήσεις  της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στόχος μας πλέον είναι να δημιουργούμε κατοικίες μοντέρνες με κύριο μέλημα μας  να ακολουθήσουμε την εξελικτική πορεία της μοντέρνας αρχιτεκτονικής του 21ου αιώνα. 

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τη κάθε κατοικία έτσι ώστε να λειτουργήσει μαζί με το κλίμα και όχι εναντίον 

Ως έναν βαθμό κάθε σπίτι μπορεί να σχεδιαστεί  σύμφωνα με τις αρχές του βιοκλιματισμού. Σε ένα όμως ανοιχτό έδαφος οι δυνατότητες σαφώς είναι πολύ περισσότερες.  

 

Λαμβάνουμε υπόψη δεδομένα όπως: 

 

 • Προς τα πού είναι η καλύτερη θέα. 
 • Κατευθύνσεις ενοχλητικών ή ευεργετικών ανέμων. 
 • Τον Φυσικό αερισμό 
 • Την ώρα που βλέπει ο ήλιος το οικόπεδο. 
 • Το μικροκλίμα της περιοχής. 
 • Την βλάστηση του οικοπέδου. 
 • Εφαρμογή τεχνολογίας που θα το καταστήσει λιγότερο χρονοβόρο. 

 

Έτσι: 

 • Προσανατολίζουμε το κτήριο  κατά τον καλύτερο τρόπο. 
 • Αποφασίζουμε  σε ποια σημεία θα έχουμε ανοίγματα 
 • Αποφασίζουμε  σε ποια  σημεία θα έχουμε σκίαστρα – συστήματα σκίασης. 
 • Παρέχουμε συμβουλευτική για την ανάλογη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου και του τύπου βλάστησης που θα προτιμηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο. 
 • Καθοδηγούμε όσον αφορά τα σημεία που θα φυτευτεί βλάστηση. 
 • Εγκαθιστούμε  τεχνολογία ανάλογα τύπου κατοικίας, εμβαδόν, κόστους χρήσης, θέσης οικοπέδου. 

 

Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός στοχεύει άμεσα στην προσαρμογή των κτιρίων στο φυσικό περιβάλλον και το τοπικό κλίμα, επιδιώκοντας τον περιορισμό στην κατανάλωση ενέργειας, χαμηλές ενεργειακές απαιτήσειςενεργειακή ανεξαρτησίαχαμηλό κόστος χρήσης και κόστος συντήρησης, χωρίς να διαταράσσονται οι συνθήκες άνετης διαβίωσης των χρηστών.  

Δεν μπορεί να υπάρξει επομένως παθητική δόμηση και πλήρης ενεργειακή ανεξαρτησία χωρίς να έχει προηγηθεί βιοκλιματικός σχεδιασμός στο στάδιο της αρχιτεκτονικής μελέτης. 

Η εταιρεία έχει ενσωματώσει στην ανέγερση και αποπεράτωση του έργου ελεγκτικά στάδια  (Στατική μελέτη, Προσομοιωτής Σεισμικού Πειράματος, Έλεγχος Αεροπερατότητας) τα οποία επιβεβαιώνουν την κατηγοριοποίηση Α και  κατοχυρώνουν την υψηλή ενεργειακή ανεξαρτησία της κατοικίας. 

Η τεχνολογία ενεργειακής ανεξάρτητης κατοικίας απαιτεί συνεχείς αλλαγές , αναβαθμίσεις και εισαγωγές νέων δομικών στοιχείων.  

Η Ανδρουλάκης (λογκο) το 2009 έφτιαξε το πρώτο πλήρους ενεργειακής ανεξαρτησίας κτήριο (παθητικό)  το οποίο και ανήκει σε ένα από τα  κύρια εκθεσιακά σπίτια της ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ. 

 Έκτοτε έχουμε καταφέρει  επιπλέον 30% καλύτερες ενεργειακές αποδόσεις και ενεργειακή ανεξαρτησία με σχεδόν μηδαμινές απαιτήσεις σε θέρμανση ψύξη και συντήρηση. 

Η ενεργειακή ανεξαρτησία που προσφέρει η Ανδρουλάκης τεχνολογία καθιστά ένα δομικό έργο ταχείας απόσβεσης και με δυνατότητες υψηλής οικονομικής εκμετάλλευσης για τον ιδιοκτήτη. 

Η architecture 2030 σκοπεύει στη μηδαμινή συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα που προκαλείται από την αστική κατασκευαστική δραστηριότητα. 

Στόχος είναι η δημιουργία πόλεων με μηδαμινές ενεργειακές απαιτήσεις συνδυάζοντας τη σύγχρονη πράσινη προκατασκευασμένη δόμηση βαρέως τύπου με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

Το δομικό σύστημα της Ανδρουλάκης έχει υιοθετήσει την στρατηγική της architect 2030 και ενσωματώσει στην μελέτη των δομικών της συστημάτων το εργαλείο ZERO TOOL. 

“zerotool.org”

Μέσω του ZERO TOOL ελέγχουμε εάν το δομικό έργο μας πληροί τις προϋποθέσεις και  συμμορφώνεται με τους κανονισμούς που έχει θέσει η παγκόσμια κατασκευαστική κοινότητα και το Αμερικάνικο Ινστιτούτο Αρχιτεκτόνων. 

Εισάγοντας στο σύστημα τις προδιαγραφές του δομικού έργου γνωρίζουμε κατά προσέγγιση τις ετήσιες ενεργειακές απαιτήσεις  της οικίας και αξιολογούμε την απόδοση των ενεργειακών μας συστημάτων. Τα αποτελέσματα του εργαλείου επί το σύνολο των έργων μας βοηθάει να διεκπεραιώνουμε μια εξαμηνιαία μελέτη με αντικείμενο αυτής  την αναδιάρθρωση και βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας της Ανδρουλάκης.  

 Πρακτική της εταιρείας  είναι η  συμμόρφωση και ευθυγράμμιση των στόχων της με τις νέες απαιτήσεις της Συμφωνίας του Παρισιού περί κλιματικής αλλαγής.  

Οι συντελεστές αποδοτικότητας των έργων μας υπερκαλύπτουν τις μέχρι τώρα τις απαιτήσεις  της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στόχος μας πλέον είναι να δημιουργούμε κατοικίες μοντέρνες με κύριο μέλημα μας  να ακολουθήσουμε την εξελικτική πορεία της μοντέρνας αρχιτεκτονικής του 21ου αιώνα. 

Οι  κατοικίες μας  είτε αυτές είναι προκατασκευασμένες είτε σπίτια από μπετόν είναι απόλυτα οικολογικές κατασκευές  Ενεργειακής  κλάσης  Α και με έως και 80% λιγότερες ενεργειακές απαιτήσεις σε σχέση με κατοικίες  Ενεργειακές κλάσης Β. Στόχος μας  είναι να δημιουργούμε κατοικίες μοντέρνες, ενεργειακά αποδοτικές με χαμηλά κόστη σε θέρμανση, ψύξη,  συντήρηση και με υψηλή αξία μεταπώλησης. 

Δυστυχώς στον Ελλαδικό χώρο η μόνη φυσική σεισμική τράπεζα που υπάρχει στο πολυτεχνείο δεν μπορεί να φιλοξενήσει κατασκευή μεγαλύτερη του ενός δωματίου. Επομένως ότι πείραμα λάβει χώρο σε αυτή, στην ουσία δεν
ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
 

 Για αυτό το λόγο ως εταιρεία έχουμε επιλέξει στο τομέα της σεισμικής ανάλυσης να εγκαταστήσουμε εικονικό προσομοιωτή σεισμικού πειράματος ο οποίος βασίζεται σε Αμερικάνικη Τεχνολογία και προσομοιώνει δομικά έργα εξαιρετικού μεγέθους  σε κατάσταση σεισμικής δόνησης. 

Πλεονεκτήματα του Συστήματα Εικονικής Προσομοιώσης  

 • Η συναρμογή του κτηρίου που γίνεται βάσει αυτών των μελετών καθιστά κάθε  κατοικία ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ απόλυτα αντισεισμική. 
 • Έχουμε προσομοίωση του ίδιου του έργου που αναλαμβάνουμε και όχι κάποιου προτύπου 6 τετραγωνικών μέτρων. 
 • Με την ολοκλήρωση της στατικής μελέτης και των πειραμάτων στην ηλεκτρονική σεισμική τράπεζα σας παραδίδουμε τα αποτελέσματα σε ηλεκτρονική μορφή για να είστε 100% σίγουροι ότι η κατοικία ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ  που θα παραλάβετε θα είναι απόλυτα μελετημένη για τις δικές σας ανάγκες και θα μπορεί να στεγάσει τα όνειρα σας με ασφάλεια για πολλές δεκαετίες.     
 • Με την παράδοση του σπιτιού σας λαμβάνεται εγγύηση στατικής επάρκειας. 

Σχεδιάζουμε, υλοποιούμε, κατασκευάζουμε με γνώμονα την αισθητική. Ο καλαίσθητος σχεδιασμός μιας κατοικίας είναι για μας  βασικό κριτήριο αξιολόγησης του έργου μας. Για αυτό το λόγο έχετε τη δυνατότητα να υλοποιήσετε όποιο σχέδιο εσείς προτιμάτεχωρίς κανένα περιορισμό. Μπορείτε επίσης να  προμηθεύσετε στον μηχανικό μας με έτοιμο αρχιτεκτονικό σχέδιο της επιλογής σας αλλά μπορείτε και να επιλέξετε μέσα από δεκάδες σχέδια μας. Οι προτάσεις μας έχουν όλες σχεδιαστεί και  δημιουργηθεί από το έμπειρο εργασιακό τμήμα (μηχανολόγους, διακοσμητές, αρχιτέκτονες, κατασκευαστές) που διαθέτουμε και είναι υψηλής ποιότητας τόσο κατασκευαστικά όσο και αισθητικά. 

Το εξειδικευμένο μελετητικό μας τμήμα καθώς και τα πλήρως καταρτισμένα συνεργεία μας μπορούν να υλοποιήσουν οποιοδήποτε αρχιτεκτονικό σχέδιο  και αν επιθυμείτε. 

Αρχικώς προσκομίζεται στο τμήμα αρχιτεκτόνων/πολ.μηχανικών  τα στοιχεία οικοπέδου (τοπογραφικό σχέδιο). 

Έπειτα έχετε τις εξής επιλογές: 

 • Προσκόμιση δικού σας αρχιτεκτονικού σχεδίου. 
 • Δημιουργία αρχιτεκτονικού σχεδίου σε συνεργασία με τον αρχιτέκτονα και τον επιβλέπων πολιτικό μηχανικό της εταιρείας μας και με την δική σας καθοδήγηση. 
 • Επιλογή έτοιμου αρχιτεκτονικού σχεδίου  μέσα από τις προτάσεις της εταιρείας.