ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ

ΤΡΟΠΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ: ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ    ΕΜΒΑΔΟΝ: 110m2

ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ

Έργο: Ισόγεια Κατοικία στην Αγία Μαρίνα

Τρόπος Δόμησης: Προκατασκευή Από ξύλινο Φέροντα Οργανισμό

Εμβαδόν: 110m2

Κατάσταση: Αποπερατωμένη

Περίοδος κατασκευής: 10 Ιανουαρίου-15 Φεβρουαρίου

1 1 3
2 11
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ

 

 

3 12
4 9
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ