Ισόγειες κατοικίες

55

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 55m2

85

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 85m2

100

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 100m2