Ισόγειες κατοικίες

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 55m2

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 85m2

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 100m2