Ισόγειες κατοικίες

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 86m2

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 93m2