Ισόγειες με σοφίτα κατοικίες

Ισόγεια με σοφίτα κατοικία συνολικής επιφάνειας 90m2

Ισόγεια με σοφίτα κατοικία συνολικής επιφάνειας 135m2