Ισόγειες με σοφίτα κατοικίες

Ισόγεια με σοφίτα κατοικία συνολικής επιφάνειας 142m2