ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ

Πιστοποιητικά των υλικών κατασκευής των προκατασκευασμένων κατοικιών της εταιρείας Ανδρουλάκης

Όλα τα υλικά της τεχνολογίας Ανδρουλάκη είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και προσεχτικά επιλεγμένα έτσι ώστε να μη επιβαρύνουν την υγεία του ανθρώπου άλλα και να έχουν το ελάχιστο δυνατό ενεργειακό αποτύπωμα στο πλανήτη μας.

Πιστοποιητικό OSB Panel

Η πιστοποίηση αυτή εξασφαλίζει την μη ύπαρξη φορμαλδεΰδης ή άλλων χημικών προσμίκτων στο προϊόν OSB 3 OF EMISISON CLASS E1.

Πιστοποιητικό OSB Panel For Internal Use

Η πιστοποίηση αυτή εξασφαλίζει τη συμμόρφωση του προϊόντος OSB FOR INTERNAL USE A STRUCTURAL COMPONENT IN HUMID CONDITIONS (OSB/3 EN 300 thickness 6 -25 mm) στον ευρωπαϊκό κανονισμό 305/2011/EU του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πιστοποιητικό Αποδόσεως OSB Panel For Internal Use

Η πιστοποίηση αυτή κατοχυρώνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τους συντελεστές αποδόσεως του προϊόντος OSB FOR INTERNAL USE A STRUCTURAL COMPONENT IN HUMID CONDITIONS (OSB/3 EN 300 thickness 6 -25 mm)

Πιστοποιητικό Συντηρητικού Ξύλου TANALITH E 3474

Η χορήγηση έγκρισης χρήσεως του Συντηρητικού Βιοκτόνου Ξύλου TANALITH E 3474 από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξασφαλίζει ότι το άνωθεν προϊόν κατασκευασμένο στη Γερμάνια είναι απόλυτα ασφαλές τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το περιβάλλον.

Πιστοποιητικό Προδιαγραφών Διογκωμένης Πολυστερίνης Eps 250

Η πιστοποίηση αυτή κατοχυρώνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τους συντελεστές αποδόσεως του προϊόντος Διογκωμένης Πολυστερίνης Smart Form EPS 250.

Πιστοποιητικό Αποδόσεως OSB Panel For Internal Use της εταιρείας Egger

Η πιστοποίηση αυτή κατοχυρώνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τους συντελεστές αποδόσεως του προϊόντος EGGER OSB 3 αλλά και την ικανοποίηση του κανονισμού του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πιστοποιητικό Διάκρισης Γυψοσανίδας Knauf

Διάκριση της γυψοσανίδας Knauf από το ινστιτούτο fur Baubiologie Rosenhiem GmbH.

Αναπνέουσας Μεμβράνης

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης της Αναπνέουσας Μεμβράνης Κεραμοσκεπών στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς EN 13859-1, EN 13859-2.

Πιστοποιητικό Τεχνικών Προδιαγραφών Ανακλαστικής Μεμβράνης Reflectix®SB

Πιστοποιητικό Τεχνικών Προδιαγραφών Αντιαλκαλικού Υαλοπλέγματος Masterplast

Πιστοποιητικό Αποδόσεων διογκωμένης Πολυστερίνης 80

 

Πιστοποιητικό Τεχνικών προδιαγραφών ινοπλισμένου υλικού της Bauer

Πιστοποιητικό τεχνικών προδιαγραφών ελαστικού επιχρίσματος MONOKAPA της Bauer

Πιστοποιητικό Αποδόσεων Αρμολόγησης της KNAUF

Πιστοποιητικό Τεχνικών Προδιαγραφών άνθυγρης γυψοσανίδας της KNAUF

Πιστοποιητικό Τεχνικών Προδιαγραφών Φυσικού Ορυκτοβάμβακα της KNAUF

Πιστοποιητικό Μηχανικών Αντοχών Σουηδικής Ξυλείας C24

Πιστοποιητικό Ξυλείας με επεξεργασία εμποτισμού NTR – A

Πιστοποιητικό Σουηδικής δομικής Ξυλείας σχετικά με την συμμόρφωση του προϊόντος στον Ευρωπαϊκό κανονισμό 305/2011/EU