Πολυώροφες κατοικίες

Τριώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 130m2