Πολυώροφες κατοικίες

3or

Τριώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 130m2