Πολυώροφες κατοικίες

Τριώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 142m2