ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΜΑΤΩΝ

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες

σχεδίασης, ανέγερσης και κατασκευής Ξενοδοχειακών καταλυμάτων και Ξενοδοχείων.

service11

Κάθε δομικό έργο έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες, προοπτικές και περιορισμούς.

Η αποπεράτωση του έργου είναι ένα συνονθύλευμα εργασιών και δραστηριοτήτων όλης της εργασιακής ομάδας με στόχο πάντα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Η εταιρεία μας είναι μια πιστοποιημένη εταιρεία από τον ΕΟΤ ανέγερσης και κατασκευής ξενοδοχείων  και ξενοδοχειακών καταλυμάτων έως 5 αστεριών. Τα Ξενοδοχειακά Καταλύματα Ανδρουλάκης λόγω των χαμηλών ενεργειακών απαιτήσεων και των χαμηλών κοστών χρήσης και συντήρησης αποτελούν επενδύσεις υψηλής οικονομικής εκμετάλλευσης παρέχοντας ένα υψηλό και σταθερό περιθώριο κέρδους για τον ιδιοκτήτη αλλά και τον ενοικιαστή.

Χτίζουμε Ξενοδοχεία:
• Υψηλής κατασκευαστικής ασφάλειας
• Υψηλής ποιότητας οικοδομημένα με τα καλύτερα υλικά στον κόσμο
• Αισθητικά εναρμονισμένα με το φυσικό, πολιτιστικό περιβάλλον
• Με κανένα απολύτως σχεδιαστικό περιορισμό
• Εργονομικά, λειτουργικά και αυτόνομα
• Χαμηλών Ενεργειακών Απαιτήσεων
• Υψηλής Ενεργειακής Ανεξαρτησίας
• Σχεδιασμένα να λειτουργούν σε συνεργασία με το μικροκλίμα της περιοχής και όχι εναντίον του κλίματος (Βιοκλιματικός Σχεδιασμός)
• Σχεδιασμένα ανάλογα με τον τύπο και τον τρόπο χρήσης τους
• Κατόπιν μελέτης των απαιτήσεων, του marketing, των αναγκών και των προδιαγραφών που θέτει η ταυτότητα της εταιρείας – πελάτης

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ  ΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟ ΔΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ.