ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Αναλαμβάνουμε

είτε τη σύνδεση του αποχετευτικού σωλήνα με το αποχετευτικό δίκτυο είτε τη εξολοκλήρου κατασκευή βόθρου και σύνδεση αυτού με το οικιακό σύστημα.
service7