Δάπεδο

Στα δάπεδα εντός της οικίας γίνεται επίστρωση τσιμεντοκονίας πάχους έως 5cm όπως και στους εξωτερικούς χώρους που καλύπτονται από στεγασμένες βεράντες.

Τέλος, γίνεται τοποθέτηση των πλακιδίων με ακρυλική κόλλα και αρμολογημένο με ακρυλικό στόκο πλακιδίων.

Η επιλογή των πλακιδίων γίνεται μέσα από δειγματολόγια της εταιρείας.