Διαδικασία Κατασκευής Βάσης Θεμελίωσης

Αναλόγως της στατικής μελέτης και απαιτήσεων, κατασκευάζεται η βάση θεμελίωσης είτε με γενική κοιτόστρωση (ραντιέ) είτε με πεδιλοδοκούς. Κατόπιν συνεννόησης και αναγκών μπορούμε να προβούμε σε κατασκευαστικές ενέργειες, όπως:
  • κατασκευή απλής βάσης θεμελίωσης
  • κατασκευή υπογείου
  • κατασκευή πυλωτής.
Στάδια Θεμελίωσης

1.Μπετόν Καθαρότητας. Πριν την θεμελίωση και την χάραξη τους δημιουργούμε διάστρωση άοπλου σκυροδέματος ποιότητας C16/20 και πάχους 10cm σε όλη την επιφάνεια έδρασης των θεμελίων. Ασφαλίζουμε έτσι το σκυρόδεμα και τον οπλισμό των θεμελίων από την διαβρωτική δράση του χώματος και πετυχαίνουμε πλήρη επιπεδότητα.

2. Χάραξη στοιχείων θεμελίωσης Χάραξη στοιχείων θεμελίωσης σύμφωνα με τα σχέδια της στατικής μελέτης.

3. Η βάση θεμελίωσης κατασκευάζεται είτε με γενική κοιτόστρωση (ραντιέ) είτε με πεδιλοδοκούς.

4. Τοποθέτηση οπλισμού Αφού γίνει η διαδικασία καλουπώματος των στοιχείων της θεμελίωσης τοποθετούμε τον οπλισμό.

5. Θεμελιακή Γείωση

6. Σκυρόδετηση θεμελίωσης – Πλήρωμα καλουπιού στην κατασκευή υπογείου. Διαστρώνουμε και Συμπυκνώνουμε το νωπό σκυροδέτημα εντός του καλουπιού. Σε περιπτώσεις ακραίων θερμοκρασιών με πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (παγετός, καύσωνας) δεν εκτελούνται εργασίες σκυροδέτησης. Η Απαιτούμενη αντοχή του σκυροδέματος μπορεί να επηρεαστεί από τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Για αυτό και ανάλογα της θερμοκρασίας περιβάλλοντος προστίθενται πρόσμικτα στο νωπό σκυρόδεμα (επιταχυντές, επιβραδυντές πήξης).