ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ – ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

Μετά την ολοκλήρωση του έργου

μπορούμε να αναλάβουμε την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αλλά και την εξολοκλήρου κατασκευή τοιχίου περίφραξης και κάγκελων.
out2