ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

Το τμήμα Μηχανικών Αρχιτεκτόνων της εταιρείας

αναλαμβάνει εξολοκλήρου την αδειοδότηση του έργου, την εκπόνηση των μελετών και την συγκέντρωση των δικαιολογητικών που απαιτούνται.

Ο επιβλέπων μηχανικός αναλαμβάνει με γραπτή αποδοχή της προσωπικής του ευθύνης το δομικό έργο από το αρχικό στάδιο της έκδοσης αδείας έως και την αποπεράτωση αυτού.
service2