Φέρων Οργανισμός

  • Έχουμε τις απαραίτητες αναμονές οπλισμού
  • Τοποθετούμε οδηγούς εκκίνησης (στρωτήρες δαπέδου).
  • Στους οδηγούς τοποθετούνται κλιμακωτά οι μονωμένες φόρμες Smart Form οι οποίες συνδέονται με αποστάτες PVC σχηματίζοντας ένα παραλληλόγραμμο διάστημα 20 cm, το οποίο οπλίζεται με χάλυβα B500c αναλόγως στατικών απαιτήσεων.
  • Κατόπιν χυτεύεται σκυρόδεμα με δόνηση, σχηματίζοντας ένα διπλά μονωμένο συμπαγές τοιχίο ομοιόμορφου πάχους.
  • Εξωτερικά του θερμομονωμένου τοιχίου Smart Form επιστρώνεται μία στρώση ακρυλικής κόλλας,
  • Κατόπιν τοποθετείται αντιαλκαλικό πλέγμα, άλλη μία στρώση ακρυλικής κόλλας και βασικό επίχρισμα
  • Τέλος, διαστρώνουμε ινοοπλισμένο, ακρυλικό, σιλικονούχο σοβά.
  • Εσωτερικά του θερμομονωμένου τοιχίου Smart Form και κατόπιν ολοκλήρωσης των ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, βιδώνεται γυψοσανίδα Knauf πάχους 12,50mm.
Συνολικό πάχος τοιχοποιίας: 35 cm