Εξοπλισμός

Καλωσήλθατε στο σπίτι σας

Η εταιρεία  ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ σας παρουσιάζει τις καλύτερες λύσεις και τις πιο σύχρονες προτάσεις, για κάθε ανάγκη και απαίτηση για εσάς και το σπίτι σας, 

fotovoltaika 02

Τα φωτοβολταϊκά είναι ένα σύστημα ηλιακής ενέργειας που εγκαθίσταται στην κορυφή κατοικιών ή επιχειρήσεων. Αποτελείται από φωτοβολταϊκά πάνελ που μετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία σε ηλεκτρική ενέργεια. Αυτή η ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες στο σπίτι σας. Τα φωτοβολταϊκά είναι μια αειφόρος και οικονομική λύση για την παραγωγή καθαρής ενέργειας και τη μείωση της εξάρτησης από τα συμβατικά καύσιμα. Εκμεταλλευτείτε τη δωρεάν ηλιακή ενέργεια όπου και αν βρίσκεστε και καλύψτε τις καθημερινές σας ανάγκες.

Τι είναι τα φωτοβολταΐκά συστήματα;

Τα Φωτοβολταΐκα συστήματα έχουν την ιδιότητα να μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκρική ενέργεια και αποτελούνται από διάφορα μέρη που βοηθούν στο να γίνει αυτή η μετατροπή. Ένα από τα πιο βασικά μέρη του φωτοβολταϊκού συστήματος είναι τα πάνελ. Το πάνελ είναι ένας συλλέκτης ηλιακής ενέργειας που έχει τη μορφή ενός πλαισίου, συνήθως σε τετράγωνο σχήμα και είναι απαραίτητο για τη διαδικασία μετατροπής της ηλιακής ακτινοβολίας σε ηλεκτρισμό, ενώ τοποθετείται σε οροφές κτηρίων, σε δώματα, αλλά και στο έδαφος.

Ποιές είναι οι κατηγορίες των φωτοβολταΐκων συστημάτων;

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα διακρίνονται σε δύο ευρείες κατηγορίες:

• Τα αυτόματα συστήματα όπου δεν υπάρχει διασύνδεση με το δίκτυο (ΔΕΗ)

• Τα διασυνδεδεμένα συστήματα με το δίκτυο (Net Metering)

Στην πρώτη κατηγορία, τα αυτόνομα συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι τα φωτοβολταϊκά συστήματα που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από τον ήλιο, τον άνεμο ή το νερό χωρίς να συνδέονται με το δημόσιο δίκτυο (ΔΕΗ). Χαρακτηριστικό στοιχείο στα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι η δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας σε συσσωρευτές (μπαταρίες). Τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα αποτελούν επίσης ιδανική λύση για την κατοικία σας είτε για το καλοκαίρι είτε για το χειμώνα, και είναι ανά πάσα στιγμή αναβαθμίσιμο.

Στην δεύτερη κατηγορία τα φωτοβολταϊκά net metering είναι διασυνδεδεμένα με το Δημόσιο Δίκτυο φωτοβολταϊκά συστήματα συμψηφισμού ενέργειας. Με ένα φωτοβολταϊκό net metering η παραγώμενη ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά πάνελ αφαιρείται από την καταναλισκόμενη μειώνοντας έτσι το κόστος ενέργειας για τον χρήστη.

Δομή φωτοβολταΐκου συστήματος;

Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα:

• Τη φωτοβολταϊκή γεννήτρια με τη βάση στήριξης και ίσως (tracker), σύστημα παρακολούθησης της ηλιακής τροχιάς.
• Μπαταρίες – συσσωρευτές φωτοβολταϊκών
• Ρυθμιστή φόρτισης για τον έλεγχο και προστασία των μπαταριών.
• Μετατροπέα τάσεως dc (12v/24v/48v) inverter για μετασχηματισμό στα 220V AC.

Πως λειτουργούν τα φωτοβολταΐκα πάνελ;

Ο τρόπος που λειτουργεί ένα φωτοβολταικό πάνελ είναι ο εξής: οι ακτίνες του ήλιου περιέχουν τα φωτόνια τα οποία έχουν ενέργεια, αλλά διαφέρουν μεταξύ τους, γιατί κάποια από αυτά είναι πιο δυνατά σε σχέση με τα υπόλοιπα. Την ώρα που τα φωτόνια προσκρούουν πάνω σε ένα πάνελ, μερικά το διαπερνούν, μερικά ανακλώνται και τα άλλα τα απορροφάει. Τα φωτόνια τα οποία απορροφάει είναι εκείνα που παράγουν τον ηλεκτρισμό, μετακινόντας τα ηλεκτρόνια του πάνελ σε άλλο σημείο.

Ποιές είναι οι κατηγορίες των φωτοβολταΐκων πάνελ;

Τα φωτοβολταικά πάνελ χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, τα μονοκρυσταλλικού πυριτίου, πολυκρυσταλλικού πυριτίου, και άμορφου πυριτίου. Οι κύριες διαφορές τους είναι στον τρόπο κατασκευής τους, στο κόστος και στην απόδοσή τους. Το βασικό κοινό χαρακτηριστικό που έχουν όμως είναι το πυρίτιο το οποίο χρησιμοποιείται για την κατασκευή τους. Το πυρίτιο είναι από τα λίγα υλικά που παράγονται με τόσο μαζικό τρόπο και αποτελεί την πρώτη ύλη για το 90% της αγοράς των πάνελ. Το βρίσκουμε σε αφθονία στη φύση και είναι πολύ φιλικό προς το περιβάλλον. Λιώνει εύκολα και είναι πολύ εύκολη η επεξεργασία και μορφοποίησή του. Οι ιδιότητές του αντέχουν σε πολύ ηψηλές θερμοκρασίες και για αυτό επιτρέπεται η χρήση του σε υπερβολικά δύσκολες καιρικές συνθήκες. Αρκετά μεγάλο ρόλο, στην σύντομη ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών έπαιξε η ήδη ανεπτυγμένη τεχνολογία στην βιομηχανία του πυριτίου.

Ωστόσο, τα πάνελ που υπάρχουν στην αγορά χωρίζονται ακόμα σε τρεις κατηγορίες, τα πάνελ σε διασυνδεδεμένα συστήματα, σε αυτόνομα συστήματα και σε συστήματα ενσωματωμένα στην δομή των κτιρίων. Τα σημαντικότερα στοιχεία που διαφοροποιούν τα φωτοβολταικα πανελ μεταξύ τους και πρέπει να να προσέξουμε είναι η ονομαστική ισχύς σε Watt, η τάση που αντιστοιχεί στην ονομαστική ισχύ, η ένταση ρεύματος που αντιστοιχεί στην ονομαστική ισχύ, η τάση ανοιχτού κυκλώματος, η ένταση ρεύματος βραχυκυκλώματος, η μέγιστη τάση συστήματος, οι συντελεστές επίδρασης θερμοκρασίας και φυσικά η εγγύησή τους.