Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση

Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση αποτελείται από καλώδια διατομής 3×2,5 βάση κανονισμού, τα οποία είναι περασμένα εντός σωλήνα σπιράλ PVC DUROFLEX Κουβίδης υπερβαρέως τύπου ( αντοχή σε κρούση από 6 έως 23 joule), χωνευτού εντός των τοιχίων καταλήγοντας στο γενικό τριφασικό πίνακα με RELE διαφυγής παρέχοντας τον μεγαλύτερο βαθμό ασφαλείας. 

Οι πρίζες και οι διακόπτες είναι της εταιρείας ΑΒΒ ή Legrand

Η οικία περιλαμβάνει γενικό τριφασικό πίνακα εταιρείας HAGER και ασφάλειες ανάλογου μεγέθους με τις παροχές της οικίας. 

Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παραδίδονται μέχρι την εξωτερική τοιχοποιία της οικίας. 

ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΔΕΙΟΥΧΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.