ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

Η Ανδρουλάκης Προκατασκευασμένα Σπίτια

αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την κατασκευή βάσης θεμελίωσης χωρίς συνεργασία εξωγενών παραγόντων έχοντας έτσι σημαντική απομείωση του συνολικού κόστους ανέγερσης κατοικίας.
service16