ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΠΙΤΙ

Πρωταρχικός Στόχος μας στον Σχεδιασμό μιας κατοικίας είναι η χρήση οικολογικών, υγιεινών για τον άνθρωπο υλικών με τη χρήση παράλληλα της μικρότερης δυνατής ποσότητας ενέργειας.

Οι κατοικίες Ανδρουλάκης είναι κατοικίες φτιαγμένες από πιστοποιημένα οικολογικά υλικά εναρμονισμένα με τις Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ανωδομή σύγχρονων, πιστοποιημένων οικολογικών κατασκευών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Απαιτεί μελέτη και συνέπεια στις πρακτικές , στη χρήση υλικών και στο σχεδιασμό του έργου. Η Ανδρουλάκης έχει προχωρήσει σε 6μηνιαία αναδιοργάνωση των δομικών της συστημάτων κατόπιν μελέτης και συλλογής δεδομένων από τη βάση του zero tool και από το Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτηρίου.

Η ανθεκτικότητα των υλικών

Η ανθεκτικότητα των υλικών είναι μια από τις 10 αρχές που διέπουν τα δομικά μας συστήματα καθώς από αυτή επηρεάζεται η διάρκεια ζωής του κτηρίου. Όσο μεγαλύτερη διάρκεια ζωής έχει ένα κτίριο χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, τόσο μικρότερος θα είναι ο αντίκτυπος των υλικών του στο περιβάλλον.

Μελέτη τομών κτιρίου

Σχεδιάζουμε ώστε να λαμβάνουμε υπόψη όλα τα επιμέρους σημαντικά θέματα, από την αεροστεγανότητα έως τη μόνωση, τις υγρές οδούς, τις ψυχρές γέφυρες και την ενσωματωμένη ενέργεια.

Αυτά τα δεδομένα σε συνδυασμό με το σχήμα και την τοποθεσία του τοίχου, του δαπέδου και της στέγης, λαμβάνουμε υπόψη ώστε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον καθαρού φρέσκου αέρα χωρίς σκόνη, αλλεργιογόνα, υγρασία και μούχλα. Ένα πραγματικά οικολογικό υγιεινό σπίτι.

Αντιαλλεργικός Σχεδιασμός

Ο αντιαλλεργικός σχεδιασμός απαιτεί προσεχτική μελέτη. Αρχικώς, τα υλικά που χρησιμοποιούμε είναι οικολογικά, πιστοποιημένα χωρίς χημικά πρόσμικτα.

Έπειτα το κτήριο σχεδιάζεται έτσι ώστε να μη έχουμε θύλακες παγιδευμένου αέρα, ψυχρές γέφυρες και ως εκ τούτου διύγρανση σε σημεία εσωτερικά ή εξωτερικά των τοιχίων και της στέγης.

Η υγρασία στον εσωτερικό χώρο αποτελεί κόκκινο πανί για τους ένοικους οι όποιοι έχουν αναπνευστικά προβλήματα και αλλεργίες.

Υλικά και τεχνογνωσία, μαζί αποτελούν τα δύο συστατικά για τη δημιουργία μιας πραγματικά σύγχρονης υγιεινής, άνετης κατοικίας.