ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ – ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ

Η τεχνολογία που συνοδεύει και δομεί τις κατασκευές μας

αλλάζει και αναβαθμίζεται συνεχώς και είναι σε τέτοιο επίπεδο που η εγγύηση ποιότητας είναι δεδομένη. Εμείς όμως για να ελαχιστοποιήσουμε το περιθώριο ανθρώπινων λαθών στη παραγωγική διαδικασία έχουμε εγκαταστήσει ποιοτικούς ελέγχους σε όλα τα στάδια αποπεράτωσης του έργου.
elegktika 1024x320 1

 

Στάδιο 1ο. Υλικά – Συνεργάτες

• Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι πιστοποιημένα και ελεγμένα από παγκόσμιους φορείς.
• Συνεργαζόμαστε με εταιρείες που έχουν υιοθετήσει με τη σειρά τους τους πιο αυστηρούς και σύγχρονους ελεγκτικούς μεθόδους σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρότυπα.

Στάδιο 2ο : Σχεδίαση – Ευθύνη Επιβλέποντος Μηχανικού

• Επιβλέπων μηχανικός με προσωπική ευθύνη επί το έργο εκπιπτόμενη κατόπιν γραπτής δήλωσης και προσυπογραφής αυτού.*
*Η ευθύνη του μηχανικού δε περιορίζεται μόνο στην έκδοση αδείας αλλά αφορά όλα τα στάδια από την υλοποίηση σχεδιασμού, την εκσκαφή την χάραξη θεμελίων, έως και την παράδοση του έργου στον πελάτη με επιτόπια επίβλεψη αυτού στο χώρο του οικοπέδου.

Στάδιο 3ο : Μελέτες -Έρευνες

Ο φάκελος του δομικού έργου πληρώνεται με:
• Αρχιτεκτονική Μελέτη
• Στατική Μελέτη
• Μελέτη έκδοσης ή τροποποίησης οικοδομικής άδειας
• Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη
• Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη
• Μελέτη θέρμανσης/ ψύξης
• Μελέτη φωτισμού
• Μελέτη κατασκευής επίπλων
• Επίβλεψη μελέτης, κατασκευής και λειτουργίας

 

Στάδιο 4ο : Προσομοιωτής σεισμικού Πειράματος

Το κάθε δομικό έργο είναι μια ενέργεια με τους δικούς της περιορισμούς, τις δικές της ιδιαιτερότητες και τις δικές της δυνατότητες.
Όσο και εκτεταμένο να είναι ένα σεισμικό πείραμα με δημιουργία σεισμικής τραπέζης δε μπορεί να καλύψει και να κατοχυρώσει την κατασκευαστική ασφάλεια του εκάστοτε έργου.
Για αυτό και η Ανδρουλάκης έχει ενσωματώσει στα συστήματα της ειδικό προσομοιωτή σεισμικού Πειράματος.
Εισάγουμε τις τεχνικές προδιαγραφές και το σχέδιο του εκάστοτε έργου στον προσομοιωτή και αναπαράγουμε συνθήκες σεισμικής δόμησης ελέγχοντας τις μηχανικές αντοχές του κτηρίου που θα οικοδομηθεί σε κατάσταση σεισμού.
Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης δίνονται στον πελάτη σε ηλεκτρονική μορφή.

Στάδιο 5ο : Έλεγχος Αεροστεγανότητας

Ελέγχουμε το κατά πόσο όλες οι εσωτερικές επιφάνειες του κελύφους αλλά και οι μεταξύ τους ενώσεις είναι αεροστεγανές.
Ο έλεγχος αεροστεγανότητας μας επιτρέπει να επιβεναιώσουμε την σωστή και σχολαστική μόνωση του κηρίου.

Στάδιο 6ο : Πιστοποίηση Ενεργειακής Κατάταξης

Εφόσον έχει αποπερατωθεί το έργο, η κατοικία μπαίνει σε διαδικασία επιθεώρησης κατά την οποία ανεξάρτητος επιθεωρητής ελέγχει την ενεργειακή κατάταξη του κτηρίου.
Κατόπιν ελέγχου και επιθεώρησης λαμβάνεται το εν λόγω πιστοποιητικό.

Στάδιο 7ο : Εγγυήσεις

Με τη παράδοση του κλειδιού του σπιτιού σας θα παραλάβετε και τρία εγγυητικά έγγραφα.

Αυτά είναι:
• Εγγύηση Υγρομόνωσης
• Εγγύηση Στατικής Επάρκειας
• Βεβαίωση Χρήσης Πιστοποιημένων Οικολογικών Υλικών