Σωστή Επιλογή Οικοπέδου

Σημεία που θα πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα στην αγορά/επιλογή οικοπέδου/αγροτεμαχίου. 
 1. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στο κατά πόσο το οικόπεδο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο.
 2. Γνωρίζουμε και ελέγχουμε τους συντελεστές δόμησης, κάλυψης, ύψος κτλ. 
 3. Πληροφορούμαστε/Γνωρίζουμε την επιτρεπόμενη χρήση του οικοπέδου ( κατοικία, επαγγελματικός χώρος, κτλ.). 
 4. Ελέγχουμε εάν διέρχεται ρεύμα μέσα από το οικόπεδο.
 5. Ελέγχουμε εάν η περιοχή έχει χαρακτηριστεί δασική. 
 6. Ελέγχουμε εάν ο υδροφόρας ορίζοντας του οικοπέδου βρίσκεται σε χαμηλό βάθος.
 7. Έλεγχος ώστε να μην διέρχονται καλώδια ΔΕΗ υψηλής τάσης μέσα από το οικόπεδο / αγροτεμάχιο.
 8.  Συνυπολογίζουμε την Κλίση και την Ποιότητα Εδάφους  (ανισόπεδο, επικλινές) διότι επηρεάζει το κόστος θεμελίωσης. 
 1. Ελέγχουμε τους Τίτλους Ιδιοκτησίας με δικηγόρο / συμβολαιογράφο. 
 2. Ελέγχουμε για πιθανές εκκρεμότητας αποφάσεων ΥΠΕΧΩΔΕ για το οικόπεδο.
 3. Σταθμίζουμε όλους τους παράγοντες όπως η  Μελλοντική αξία του  οικοπέδου.