Οι Στέγες της κατοικίας Ανδρουλάκης

ENERGY

ΕΜΦΑΝΗΣ ΜΕ ΡΑΜΠΟΤΕ

Τοποθετήστε το ποντίκι πάνω σε κάθε υλικό, για να δείτε λεπτομερή περιγραφή.

ΕΜΦΑΝΗΣ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

Τοποθετήστε το ποντίκι πάνω σε κάθε υλικό, για να δείτε λεπτομερή περιγραφή.

ΜΗ ΕΜΦΑΝΗΣ ΜΕ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ

Τοποθετήστε το ποντίκι πάνω σε κάθε υλικό, για να δείτε λεπτομερή περιγραφή.

Εμφανής με Ραμποτέ

Εμφανής με Γυψοσανίδα

Μη Εμφανής με Γυψοσανίδα

PASSIVE

ΕΜΦΑΝΗΣ ΜΕ ΡΑΜΠΟΤΕ

Τοποθετήστε το ποντίκι πάνω σε κάθε υλικό, για να δείτε λεπτομερή περιγραφή.

ΕΜΦΑΝΗΣ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

Τοποθετήστε το ποντίκι πάνω σε κάθε υλικό, για να δείτε λεπτομερή περιγραφή.

ΜΗ ΕΜΦΑΝΗΣ ΜΕ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ

Τοποθετήστε το ποντίκι πάνω σε κάθε υλικό, για να δείτε λεπτομερή περιγραφή.

Εμφανής με Ραμποτέ

Εμφανής με Γυψοσανίδα

Μη Εμφανής με Γυψοσανίδα