ΕΥΡΩΠΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Κουφώματα Αλουμινίου με διπλά τζάμια ενεργειακά 4 εποχών με φίλμ χαμηλής εκπομπής (Low-e) και συντελεστή θερμοπερατότητας Ug 1,0 W/m2k

Κράμα αλουμινίου: AIMgSi-0.5 F22
Σκληρότητα: 12 Webster
Ελάχιστο πάχος βαφής: 75μm
Πάχος των προφίλ: 1,4mm
Ανοχές διαστάσεων σύμφωνα με: EN 12020-02
Πλάτος οδηγού επάλληλου: 120mm (δυο φύλλα)
Πλάτος οδηγού χωνευτού: 134mm (τζάμι-σήτα-πατζούρι)
Πάχος φύλλου τζαμιού: 47mm
Πάχος υάλωσης φύλλου τζαμιού: 20-34mm
Πλάτος πολυαμιδίων: 22mm
Συντελεστής Θερμοπερατότητας πλαισίου: Uf=4.3W/(m2K)