Τοιχοποίες - Φέρων Οργανισμός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΘΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΣ.

ΟΙ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ:

α) Γωνιάζονται και βιδώνονται με στριφώνια Torx του γερμανικού οίκου WURTH.

β)Τσεκάρονται περνώντας από στατικό έλεγχο

γ)Μεταφέρονται στον χώρο της οικοδομής με δικά μας ιδιόκτητα γερανοφόρα μηχανήματα.

δ) Συνδέονται μεταξύ τους σε ελάχιστο χρόνο με ειδικές γωνιακές λάμες, στριφώνια και λοιπά στοιχεία σύνδεσης πάνω στη βάση θεμελίωσης.

Δείτε εδω αναλυτικά τα πιστοποιητικά υλικών κατασκευής
Δείτε εδω αναλυτικά τις τεχνολογίες τοιχοποιίας