ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Η εταιρεία μας εξειδικεύεται

στην ανέγερση κατοικιών βάση βιοκλιματικού σχεδιασμού.

Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός στοχεύει άμεσα στην προσαρμογή των κτιρίων στο φυσικό περιβάλλον και το τοπικό κλίμα, επιδιώκοντας τον περιορισμό στην κατανάλωση ενέργειας, χαμηλές ενεργειακές απαιτήσεις, ενεργειακή ανεξαρτησία, χαμηλό κόστος χρήσης και κόστος συντήρησης, χωρίς να διαταράσσονται οι συνθήκες άνετης διαβίωσης των χρηστών.

service5

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τη κάθε κατοικία έτσι ώστε να λειτουργήσει μαζί με το κλίμα και όχι εναντίον αυτού.

Ως έναν βαθμό κάθε σπίτι μπορεί να σχεδιαστεί σύμφωνα με τις αρχές του βιοκλιματισμού. Σε ένα όμως ανοιχτό έδαφος οι δυνατότητες σαφώς είναι πολύ περισσότερες.

Λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα όπως:
• Προς τα πού είναι η καλύτερη θέα.
• Κατευθύνσεις ενοχλητικών ή ευεργετικών ανέμων.
• Το Φυσικό αερισμό
• Την ώρα που βλέπει ο ήλιος το οικόπεδο.
• Το μικροκλίμα της περιοχής.
• Την βλάστηση του οικοπέδου.
• Εφαρμογή τεχνολογίας που θα το καταστήσει λιγότερο χρονοβόρο.

Έχουμε:
• Προσανατολισμό του κτιρίου κατά τον καλύτερο τρόπο.
• Αποφασίζουμε σε ποια σημεία θα έχουμε ανοίγματα
• Αποφασίζουμε σε ποια σημεία θα έχουμε σκίαστρα – συστήματα σκίασης.
• Συμβουλευτική για την ανάλογη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου και του τύπου βλάστησης που θα προτιμηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.
• Καθοδήγηση όσον αφορά τα σημεία που θα φυτευτεί βλάστηση.
• Εγκατάσταση τεχνολογίας ανάλογα τύπου κατοικίας, εμβαδόν, κόστους χρήσης, θέσης οικοπέδου.