Παρουσιάσεις Κατοικιών

Τα παρακάτω video αποτελούν παρουσιάσεις αρχιτεκτονικών σχεδίων της ενότητας σχέδια κατοικιών της εταιρείας Ανδρουλάκης. Η κάθε κατοικία σχεδιάζεται με γνώμονα τις ανάγκες σας αλλά και τις ανάγκες του οικοπέδου σας και αποτελούν ένα μοναδικό αρχιτεκτονικό σχέδιο

Παρουσίαση κατοικίας Τ-361

Τριώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 361,00τμ

Κωδ: Τ-361

Παρουσίαση κατοικίας Τ-269

Τριώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 269,45τμ

Κωδ: Τ-269

Παρουσίαση κατοικίας I-130b

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 130,45τμ

Κωδ: I-130b

Παρουσίαση κατοικίας Ι.Σ-232

Ισόγεια κατοικία με σοφίτα συνολικής επιφάνειας 232,47τμ

Κωδ: Ι.Σ-232

Παρουσίαση κατοικίας Δ-367

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 367,23τμ

Κωδ: Δ-367

Παρουσίαση κατοικίας Δ-243

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 243,91τμ

Κωδ: Δ-243

Παρουσίαση κατοικίας Δ-160

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 160,12τμ

Κωδ: Δ-160

Παρουσίαση κατοικίας Δ-189

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 189,82τμ

Κωδ: Δ-189

Παρουσίαση κατοικίας Δ-322c

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 322,00τμ

Κωδ: Δ-322

Παρουσίαση κατοικίας Τ-349

Τριώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 349,40τμ

Κωδ: Τ-349

Παρουσίαση κατοικίας Δ-197

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 197,71τμ

Κωδ: Δ-197

Παρουσίαση κατοικίας Δ-161

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 161,30τμ

Κωδ: Δ-161

Παρουσίαση κατοικίας Δ-183

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 183,09τμ

Κωδ: Δ-183

Παρουσίαση κατοικίας Δ-202

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 202,22τμ

Κωδ: Δ-202

Παρουσίαση κατοικίας Ι-95

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 95,36τμ

Κωδ: I-95

Παρουσίαση κατοικίας Δ-167b

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 167,00τμ

Κωδ: Δ-167b

Παρουσίαση κατοικίας Δ-141

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 141,57τμ

Κωδ: Δ-141

Παρουσίαση κατοικίας Δ-174

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 174,16τμ

Κωδ: Δ-174

Παρουσίαση κατοικίας Δ-113

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 113,20τμ

Κωδ: Δ-113

Παρουσίαση κατοικίας Δ-139b

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 139,95τμ

Κωδ: Ι-139b

Παρουσίαση κατοικίας I-63

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 63,00τμ

Κωδ: I-63

Παρουσίαση κατοικίας Δ-146c

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 146,00τμ

Κωδ: Δ-146c

Παρουσίαση κατοικίας I-97h

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 97,00τμ

Κωδ: Ι-97h

Παρουσίαση κατοικίας Δ-145

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 145,57τμ

Κωδ: Δ-145

Παρουσίαση κατοικίας Δ-155

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 155,00τμ

Κωδ: Δ-155

Παρουσίαση κατοικίας Δ-78

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 78,72τμ

Κωδ: Δ-78

Παρουσίαση κατοικίας Δ-158

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 158,00τμ

Κωδ: Δ-158

Παρουσίαση κατοικίας I-153

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 153,47τμ

Κωδ: I-153

Παρουσίαση κατοικίας Δ-254

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 254,72τμ

Κωδ: Δ-254

Παρουσίαση κατοικίας Δ-150b

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 150,90τμ

Κωδ: Δ-150b

Παρουσίαση κατοικίας I-94

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 94,64τμ

Κωδ: I-94a

Παρουσίαση κατοικίας Δ-171a

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 171,76τμ

Κωδ: Δ-171a

Παρουσίαση κατοικίας Δ-106a

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 106,56τμ

Κωδ: Δ-106a

Παρουσίαση κατοικίας Δ-106b

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 106,56τμ

Κωδ: Δ-106b

Παρουσίαση κατοικίας Δ-117b

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 117,70τμ

Κωδ: Δ-117b

Παρουσίαση κατοικίας Δ-117c

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 117,33τμ

Κωδ: Δ-117c

Παρουσίαση κατοικίας Δ-130c

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 130,67τμ

Κωδ: Δ-130

Παρουσίαση κατοικίας Δ-143b

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 143,34τμ

Κωδ: Δ-143b

Παρουσίαση κατοικίας I-132c

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 132,20τμ

Κωδ: I-132c

Παρουσίαση κατοικίας I-246

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 246,08τμ

Κωδ: I-246

Παρουσίαση κατοικίας Δ-164

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 164,50τμ

Κωδ: Δ-164

Παρουσίαση κατοικίας Δ-236

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 236,40τμ

Κωδ: Δ-236

Παρουσίαση κατοικίας Δ.Σ-160

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 160,80τμ

Κωδ: Δ.Σ-160

Παρουσίαση κατοικίας Δ-202b

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 202,00τμ

Κωδ: Δ-202b

Παρουσίαση κατοικίας I-75b

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 75,76τμ

Κωδ: I-75b

Παρουσίαση κατοικίας I-75

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 75,76τμ

Κωδ: Ι-75c

Παρουσίαση κατοικίας I-85

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 85,05τμ

Κωδ: Ι-85c

Παρουσίαση κατοικίας I-124c

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 124,50τμ

Κωδ: Ι-124c

Παρουσίαση κατοικίας I-125c

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 125,00τμ

Κωδ: Ι-125c

Παρουσίαση κατοικίας I-85d

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 85,00τμ

Κωδ: Ι-85d

Παρουσίαση κατοικίας I-85e

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 85,00τμ

Κωδ: Ι-85e

Παρουσίαση κατοικίας Δ-120a

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 120,85τμ

Κωδ: Δ-120a

Παρουσίαση κατοικίας Δ-206

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 206,45τμ

Κωδ: Δ-206

Παρουσίαση κατοικίας Δ-300

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 300,00τμ

Κωδ: Δ-300

Παρουσίαση κατοικίας Δ-246a

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 246,20τμ

Κωδ: Δ-246a

Παρουσίαση κατοικίας Δ-233a

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 233,00τμ

Κωδ: Δ-233a

Παρουσίαση κατοικίας Δ-233b

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 233,00τμ

Κωδ: Δ-233b

Παρουσίαση κατοικίας I-59

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 59,00τμ

Κωδ: I-59

Παρουσίαση κατοικίας Δ-206b

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 206,00τμ

Κωδ: Δ-206b

Παρουσίαση κατοικίας Δ-243c

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 243,00τμ

Κωδ: Δ-243c

Παρουσίαση κατοικίας I-70b

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 70,40τμ

Κωδ: I-70b

Παρουσίαση κατοικίας I-90b

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 90,00τμ

Κωδ: I-90b

Παρουσίαση κατοικίας I-96

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 96,00τμ

Κωδ: I-96

Παρουσίαση κατοικίας I.Σ-140

Ισόγεια κατοικία με σοφίτα συνολικής επιφάνειας 140,00τμ

Κωδ: I.Σ-140

Παρουσίαση κατοικίας Δ-153

Διώροφη κατοικία επιφάνειας 153,88τμ

Κωδ: Δ-153

Παρουσίαση κατοικίας I-84c

Διώροφη κατοικία επιφάνειας 84,09τμ

Κωδ: Ι-84c

Παρουσίαση κατοικίας Δ-108b

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 108,00τμ

Κωδ: Δ-108b

Παρουσίαση κατοικίας Δ-130d

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 130,00τμ

Κωδ: Δ-130d

Παρουσίαση κατοικίας Δ-130e

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 130,00τμ

Κωδ: Δ-130e

Παρουσίαση κατοικίας I-110b

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 110,00τμ

Κωδ: Ι-110a

Παρουσίαση κατοικίας Δ-189b

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 189,00τμ

Κωδ: Δ-189b

Παρουσίαση κατοικίας Δ-189c

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 189,00τμ

Κωδ: Δ-189c

Παρουσίαση κατοικίας Δ-189d

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 189,00τμ

Κωδ: Δ-189d

Παρουσίαση κατοικίας Δ-200b

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 200,00τμ

Κωδ: Δ-200b

Παρουσίαση κατοικίας Δ-208a

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 208,10τμ

Κωδ: Δ-208a

Παρουσίαση κατοικίας Ι-70c

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 70,00τμ

Κωδ: Ι-70c

Παρουσίαση κατοικίας Ι-90c

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 90,00τμ

Κωδ: Ι-90c

Παρουσίαση κατοικίας Ι-110d

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 110,00τμ

Κωδ: Ι-110d

Παρουσίαση κατοικίας Ι-70d

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 70,00τμ

Κωδ: Ι-70d

Παρουσίαση κατοικίας Ι-90d

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 90,00τμ

Κωδ: Ι-90d

Παρουσίαση κατοικίας Ι-110e

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 110,00τμ

Κωδ: Ι-110e

Παρουσίαση κατοικίας Ι-70e

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 70,00τμ

Κωδ: Ι-70e

Παρουσίαση κατοικίας Ι-90e

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 90,00τμ

Κωδ: Ι-90e

Παρουσίαση κατοικίας Ι-110f

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 110,00τμ

Κωδ: Ι-110f

Παρουσίαση κατοικίας Ι-70f

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 70,00τμ

Κωδ: Ι-70f

Παρουσίαση κατοικίας Ι-90f

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 90,00τμ

Κωδ: Ι-90f

Παρουσίαση κατοικίας Ι-110g

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 110,00τμ

Κωδ: Ι-110g

Παρουσίαση κατοικίας Δ-226

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 226,00τμ

Κωδ: Δ-226

Παρουσίαση κατοικίας I-70g

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 70,00τμ

Κωδ: I-70g

Παρουσίαση κατοικίας Δ-189e

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 189,00τμ

Κωδ: Δ-189e

Παρουσίαση κατοικίας Δ-180b

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 180,00τμ

Κωδ: Δ-180b

Παρουσίαση κατοικίας Δ-180c

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 180,00τμ

Κωδ: Δ-180c

Παρουσίαση κατοικίας I-90g

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 90,00τμ

Κωδ: Ι-90g

Παρουσίαση κατοικίας I-110h

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 110,00τμ

Κωδ: Ι-110h

Παρουσίαση κατοικίας T-411

Τριώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 411,00τμ

Κωδ: T-411

Παρουσίαση κατοικίας Δ-350

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 350,00τμ

Κωδ: Δ-350

Παρουσίαση κατοικίας Δ-193

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 193,00τμ

Κωδ: Δ-193

Παρουσίαση κατοικίας Δ-217

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 217,00τμ

Κωδ: Δ-217

Παρουσίαση κατοικίας Δ-195

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 195,00τμ

Κωδ: Δ-195

Παρουσίαση κατοικίας T-411b

Τριώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 411,00τμ

Κωδ: Τ-411b

Παρουσίαση κατοικίας Ι-170

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 170,00τμ

Κωδ: Ι-170

Παρουσίαση κατοικίας Δ-156

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 156,00τμ

Κωδ: Δ-156

Παρουσίαση κατοικίας Δ-212c

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 212,63τμ

Κωδ: Δ-212

Παρουσίαση κατοικίας Δ-95b

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 95,60τμ

Κωδ: Δ-95b

Παρουσίαση κατοικίας Ι-113

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 113,16τμ

Κωδ: Ι-113

Παρουσίαση κατοικίας Ι-126

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 126,35τμ

Κωδ: Ι-126

Παρουσίαση κατοικίας Δ-136b

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 136,09τμ

Κωδ: Δ-136b

Παρουσίαση κατοικίας Δ-183b

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 183,00τμ

Κωδ: Δ-183b

Παρουσίαση κατοικίας Ι-146

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 146,84τμ

Κωδ: Ι-146

Παρουσίαση κατοικίας Ι-138

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 138,64τμ

Κωδ: Ι-138

Παρουσίαση κατοικίας Δ-135b

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 135,00τμ

Κωδ: Ι-135b

Παρουσίαση κατοικίας Τ-833

Τριώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 667,00τμ και υπόγειο 167,00τμ

Κωδ: Τ-833

Παρουσίαση κατοικίας I-120g

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 120,00τμ

Κωδ: I-120g

Παρουσίαση κατοικίας Δ-216d

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 216,00τμ

Κωδ: Δ-216d

Παρουσίαση κατοικίας Δ-212a

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 212,00τμ

Κωδ: Δ-212a

Παρουσίαση κατοικίας Δ-276

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 276,00τμ

Κωδ: Δ-276

Παρουσίαση κατοικίας Δ.Σ-160

Διώροφη κατοικία με σοφίτα συνολικής επιφάνειας 160,80τμ

Κωδ: Δ.Σ-160

Παρουσίαση κατοικίας Δ-120b

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 120,00τμ

Κωδ: Δ-120b

Παρουσίαση κατοικίας Δ-202c

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 202,95τμ

Κωδ: Δ-202c

Παρουσίαση κατοικίας Δ-134

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 134,00τμ

Κωδ: Δ-134

Παρουσίαση κατοικίας Ι-246

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 246,08τμ

Κωδ: Ι-246

Παρουσίαση κατοικίας Δ-135c

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 135,00τμ

Κωδ: Δ-135c

Παρουσίαση κατοικίας Δ-200c

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 200,00τμ

Κωδ: Δ-200c

Παρουσίαση κατοικίας Δ-191

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 191,00τμ

Κωδ: Δ-191

Παρουσίαση κατοικίας Δ-202b

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 202,00τμ

Κωδ: Δ-202b

Παρουσίαση κατοικίας Δ-108b

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 108,00τμ

Κωδ: Δ-108b

Παρουσίαση κατοικίας Δ-328a

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 328,00τμ

Κωδ: Δ-328a

Παρουσίαση κατοικίας Δ-328b

Διώροφη κατοικία συνολικής επιφάνειας 328,00τμ

Κωδ: Δ-328b

Παρουσίαση κατοικίας Ι-141

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 141,50τμ

Κωδ: Ι-141

Παρουσίαση κατοικίας Ι-117c

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 117,40τμ

Κωδ: Ι-117c

Παρουσίαση κατοικίας Ι-136b

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 136,40τμ

Κωδ: Ι-136b

Παρουσίαση κατοικίας Ι-140c

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 140,00τμ

Κωδ: Ι-140c

Παρουσίαση κατοικίας Ι-145b

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 145,00τμ

Κωδ: Ι-145b

Παρουσίαση κατοικίας Ι-150b

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 150,00τμ

Κωδ: Ι-150b

Παρουσίαση κατοικίας Ι.Σ-138

Ισόγεια κατοικία με σοφίτα συνολικής επιφάνειας 138,25τμ

Κωδ: Ι.Σ-138

Παρουσίαση κατοικίας Ι.Σ-197

Ισόγεια κατοικία με σοφίτα συνολικής επιφάνειας 197,97τμ

Κωδ: Ι.Σ-197

Παρουσίαση κατοικίας Ι.Σ-102

Ισόγεια κατοικία με σοφίτα συνολικής επιφάνειας 102,06τμ

Κωδ: Ι.Σ-102

Παρουσίαση κατοικίας Ι.Σ-164

Ισόγεια κατοικία με σοφίτα συνολικής επιφάνειας 164,24τμ

Κωδ: Ι.Σ-164

Παρουσίαση κατοικίας Ι-78

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 78,00τμ

Κωδ: Ι-78

Παρουσίαση κατοικίας Ι-124d

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 124,50τμ

Κωδ: Ι-124d

Παρουσίαση κατοικίας Ι-142

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 142,80τμ

Κωδ: Ι-142

Παρουσίαση κατοικίας Ι-153b

Ισόγεια κατοικία συνολικής επιφάνειας 153,00τμ

Κωδ: Ι-153b